Personel Görev Tablosu

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
GÖREV TANIMI FORMU
Doküman No:
Yayın Tarihi:
Revizyon No:
Revizyon Tarihi:
Sayfa No:
BÖLÜMÜ : TÜRK DİLİ ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
BAĞLI BİRİMİ : REKTÖRLÜK
UNVANI : Merkez Müdürü
ADI SOYADI : Sibel BAYRAM
GÖREVLERİ
“Düzce Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” Gereğince;
a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
b) Bu Yönetmelik hükümlerine göre Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya çağırmak,
c) Merkezin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak, gözetim ve denetimini yapmak,
ç) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görev dağılımını yapmak,
d) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası
kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek,
e) Her öğretim yılı sonunda Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.
YETKİLERİ
“Düzce Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” Gereğince;
a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
b) Bu Yönetmelik hükümlerine göre Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya çağırmak,
c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görev dağılımını yapmak,
SORUMLULUKLARI
“Düzce Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” Gereğince;
a) Her öğretim yılı sonunda Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.
b) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası
kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek,
HAZIRLAYAN ÖZGÜR BELLİCİ GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL ONAYLAYAN SİBEL BAYRAM
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
GÖREV TANIMI FORMU
Doküman No:
Yayın Tarihi:
Revizyon No:
Revizyon Tarihi:
Sayfa No:
BÖLÜMÜ : TÜRK DİLİ ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
BAĞLI BİRİMİ : REKTÖRLÜK
UNVANI : Merkez Sekreteryası
ADI SOYADI : Özgür BELLİCİ
GÖREVLERİ
a) Merkez yönetiminin vermiş olduğu görev ve sorumlulukları yerine getirmek,
b) Gelen-giden evrakların kaydını yapmak, Müdürün veya Müdür Yardımcısının onayına sunmak.
c) Resmi yazışmaları yapmak, Merkez ile ilgili durumlarda her türlü (telefon, faks, e-posta vs.) iletişimin sağlanmasına yardımcı olmak,
d) Toplantı ve imza tutanaklarını hazırlamak, toplantı kararlarını ve ilgili resmi yazıları yazmak, toplantı konusu ile ilgili dokümanları Merkez Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgisine sunmak.
e) Ofis araç gereçlerini kullanabilmek ve gerektiğinde bakım ve tamirini yaptırmak, kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak,
f) Merkez web sitesinin güncellenmesi
g) Merkez tarafından gerçekleştirilen etkinliklerin ve haber metinlerinin merkez web sitesinde yayınlanması
h) Birimin Kalite Temsilciliği işlerini yürütmek
ı) Birimin EBYS Temsilciliği işlerini yürütmek
i) Birimin İletişim Temsilciliği işlerini yürütmekYETKİLERİ
SORUMLULUKLARI
a. Merkez Müdürlüğüne karşı sorumludur.
HAZIRLAYAN ÖZGÜR BELLİCİ GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL ONAYLAYAN SİBEL BAYRAM